Số 50, Đường Cây Keo, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, TP. HCM congtyvlxdthaoanh@gmail.com

ĐÁ XÂY DỰNG

ĐÁ XÂY DỰNG

ĐÁ XÂY DỰNG

ĐÁ XÂY DỰNG

Đá mi sàng
Đá mi sàng

Giá: 240.000đ

Đá mi bụi
Đá mi bụi

Giá: 230.000đ

Đá 4x6
Đá 4x6

Giá: 310.000đ

Đá 1x2
Đá 1x2

Giá: 280.000đ

Đá 0x4
Đá 0x4

Giá: 220.000đ

ĐÁ XÂY DỰNG

0917286368

0901871999